Zikria nay kaha maryam yeh kia …
fermanay lugee..
Khuda k ghar say…
Pukara Perwerdegar mujhay bhe ata ker …
Awaz aye ..
hum nay tum ko YahYa ata kiaey….
Poocha mujhay kaisay….
mein Umr k is hissay mein k mera sir aag bersata hai aur meri Biwi banch …
Kaha yoonhee is say pehlay hum nay tum ko bhe toe khulq kia…..
Poocha koi nishani perwerdegar..
kaha 3 din baat na ker suko gay…
aur phir woh loagon k paas aya air isharo say un ko ibadat ki talqeen ki
Aur is say pehlay hum nay yeh naam kisi ka na rukha …
Yahya shru say he naik , fermaberdar aur aurton say la-talluq thay( Qorani ayaton say Makhooz)
Bus jahan wiladat say pehlay amud wohee ki manind saadat bun jai , yoon amud amanat ki soorat siffaat say munsalik payshgi  haysiat, naam aur nusb  bun jai, wahan paydaish ko Zahoor Kaha jaata hai
Yeh is leay k wiladat insani amal per merd aur aurat k milap say jurra hai aur Zahoor amr-e-perwerdegar per mubni amal say pehlay ata ,goya amud ki ittilaa k hum nay yaqoob aur ishaq ki basharat dee

yani ibrahim umer ki kisi dorr mein hon ya un ki biwi banch aur boorhi kio na ho khuwahish-e-perwerdegar amr bun ker wohee ki soorat qabl uz waqt amal bunjaati hai
Yahee ferq paydaish aur nazool ka hai…….
Moosa nay kaha perwerdegar yeh mera beta hai
Irshad hua ….
Moosa yeh tumhara beta nahee..
Kaha perwerdegar yeh mera baita hai …
Irshad hua yeh tumhara beta nahee ……
Goya Moosa ka beta Khuda ki ata nahee …
yani khuwahish per mubni amal ka aser tha aisay k ata MinAllah nahee
Bus jahan wiladat Ata -e-perwerdegar say mubarra ho ussay paydaish kehtay hain  aisay k insani hudood mein amal k aser mein aur jahan wiladat Yahya ki manind ata wa Minallah ho magar insani fitrat per merd aur aurat ki qurbat say ussay nazool kehtay hain
Yeh  aisay k payghumber ki khuwahish kun ki manind aur fayakun perwerdegar ki raza aisay k jaisay Yahya (Dr Raza)

Advertisements