28 March, 2017

11:01

goe k dunya samait rukhi hai

 

Khud ko jaanay hai baysubub laikin(Dr Raza)

Advertisements