Ajab khail hai loagon ka !

muhabbat ko chahat ka naam dey ker qurbat ko muhabbat kehdala aisay kay….. khuwahish hawee aur chahat najasat leay faqat khuwahish ki payrvi.

Muhabbat mein qurbat bayrahravi nahee bulkay aik hee rah per ibadat ki soorat guzar jana hai ……aisay kay… tabeydari goya bundag……..i kay faqat wafadari ….yoon kay dunya say aree bus………… chahat leay rawadari………..yani !…..lutadey zindagi saree

Muhabbat pakeezgi ki who manzil hai jahan dil bayqaboo aur jaan khuwahish leay dil lutadenay ka naam …. Aisay kay jaan leay emaan leay faqat shaan leay……… dunya ko payghaam ….yoon kay sub kuch hee muhabbat kay naam ………aisay kay bus! Munsoob……….gerchey hojai budnaam…..magar sub kuch chaahat kay naam

Meri nazar mein muhabbat kayfiat ka naam hai jahan chahat ishq ki soorat seerat say qatey nazar faqat….. asraat leay saher ki soorat aser mein doobi goya….. hisaar mein ….aisay kay jaa nisaar kay jeena la muhaal faqat………. aik hee baar…aur who kay muhabbat ka khainch dey hisaar….aur khud hojaeyn nisaar

Kainaat ki koi shey us waqt tak Muhabbat ka falsafa nahee samjh suktee jub tak Wahdaniyat ,Risalat aur Wilayat kay uss haseen falsafey ko muhabbat Aur chahat ki nigah say na dekh sakey

Yeh is leay kay yahee who booty hai jahan muhabbat kernay walon ki asal sanad aur yaheen say un ki asal taleem shru hua kerty hai

Meri nazar mein Muhammed –o-Ale Muhammed (SAWAW)Kainaat ka who hisaar hain joe jaa nisaar ki soorat aik pahaarr………. kay goya joe kuch paya…….. sub kuch luta- ya……….. aisay kay faqat piar aur aitbaar goya hisaar –e- Paak perwerdegar (Dr Raza)………..Ali Mola

Advertisements