Na ummedi Ki subho per nakahat -o- tungdusti ki siyah raat akser badal bun ker cha jaya kerti hai (Dr Raza)

Advertisements