18 January, 2017
08:44
 
Meri nazar mein Muslako ki jung ki ibtida Ayat-e-Qurani ki tufseer say jurree hai
 
Bus yahee tufseer Reet,Riwayat aur Ravi ki soorat aik aisa hathyar hai joe her juga ilham ko asbaaq k roop mein ravi ki zuban dey ker Qol-e-Rasool-e-Maqbool ko upnay alfaz aur shaoori kayfiaat ko alfaaz aur lufzo kay intikhab ko kitabi nisab dey ker ashaab ki sanand say jorr ker hadees ka naam dey dey ta hai .
(DR Raza)
Advertisements