17 January, 2017
08:30
 
 
Jahan alfaz mein nermi ,wohe toe guftago piari
 
Raoo’nat toe Raeesi mein azal say abd tak jari
 
nakahat hai faqeeri mein yahee guftar-e- funkari
 
yeh paisa khud batata hai kahan kerni adakari
Ata khud hee bata dey tu sakhi ka haal dikhla ker
 
ghani hota hai muflis aur ghurbat us ki Rahdari (Dr Raza)
Advertisements