8 January, 2017
12:30

Yaad kerna hai zikr ki manind

bhool jana koi kamal nahee

baat hai chund ghari k saath ki dost

waqt ka koi aitbar nahee (Dr Raza)

Advertisements