6 January, 2017

01:11

Maqaam aur Mertabay mein bohut ferq hua kerta hai
 

Yeh is leeaey k Maaqm per to sub phonch jaya kertay hain magar Mertaba kisi kisi ko mila kerta hai
 

bus ub yeh zaroori nahee k tum asman mein kis maqam per wahdaho ki ibadat kitnay barus tak kertay ho yeh is leeay kay maqam per phoncha jasukta hai magar mertaba faqat unhain hee mila kerta hai jin ki itaaut lazim ho  aisay k “Adam ko sajda kero”
 

Ajab baat yeh hai k  her Maqam tak upnee phonch rukhnay wala us Mertabay tak na phonch suka jahan

Kalaam -e-Perwerdegar us ki zeenat bunta goya asmano per bhee chup ker baatain sunna us ki zarorat bana raha aur  mertaba hasil kerna uss ki mujboori
 

Bus yahee munzil hai Mertabay ki jahan Mertaba Makaam say bayperwah asman say kalaam ka sherf hasil kerta hai kaheen Kaleem ullah ya  kahee Khalil ullah, kaheen Roohullah ya kaheen Mudassir,Muzamil Yasin, Ayat ullah Ain ullah, Wajihullah  ka sherf

Bus Maqaam aur Mertabay ko samjhnay k leeaey khyber ki jung khafi hai jaha Maqam KhYber ki manind zameen aur Mertaba asman ki pukar asiay k Shah-e-merdan shair yazda Qoowat-e-Perwerdegar Lafatah illa ali la  Saifullah zulfiqar(Dr Raza)

Advertisements