Chahat k iqtidar mein hikmat hai bayaser
Her hukm bayzarar Hai her ikk shey lugay hai sher

 

Kis Baat ka hai khoaaf dilat yeh tu mujhay

Hai piar hee basher ki sanad, aur subhi zararr

(Dr Raza)

Advertisements