Mein nay upnay dushman k hadood say tajawaz kertay amal say Khuda ki laa-Mehdood bukshish aur karam ko samjha

Yeh aisay k ZALIM ka ZULM ker k bhee zalim ki soorat taqat k khumaar mein Khud ko haq per jaan-na aur mazloom ka zulm seh ker bhee khaliq ki manajat aur karamaat o fazal ka intezar kerna.

Derasl Khuda ki bayniazi aur perdahposhi ki siffat akser ZALIM ko guman ki hud mein haq per dikhaya kerty hai aur mazaloom ko insaaf ko leeaey adal-e-khudawanda per yaqeen ka dilasa dilaya kerty hai
(Dr Raza)

Advertisements