Zaat-e-Muhammed (SAWAW) ko samjhnay k leeaey faqat yeh baat kafi hai k woh aisa wajood hai joe kainaat ki her shey bashamool Malaik say berter aur faqat Khuda say kumter wajood -e-khudaki pehli daleel hai (DR Raza)

Advertisements