Mazhab aur nazaria soch ko ghulami nahee bulkay azadi dea kerta hai goya azadi nazriat say baher soch ka woh naam hai joe khayalat say nahee juzbaat say munsalik ho .

 

mazhab nazaria nahee hua kerta bulkay fitrat say munsalik fitree taqaza hua kerta hiai joe under k insaan ko baher ki dunya say upnee khulqat ki khoobsoorti aur qudrat ki taqat say roshnaas kerata hai .

 

Insaan badalta nahee faqat fitrat ko zahir kerta hai goya khuslabadaltee nahee faqat fitrat say munsalik siffat zahir hua kerty hai

 

Ub agar fitrat shaitani to siffat iblees say munsalik aur fitrat rehmani to insani khuslat asmani .

 

Qol-e-mola hai her insaan say muhabbat kero kio k her aik mein khuda nay upnee koi siffat rukhi hai (DR Raza)

Advertisements