ata ki reet mein, meri khata bata toe sahi

Joe bol do toe hai shilkwa, mujhay bata toe shai

 

Ajab hai baat k her baat mein saza hai chuphe

yeh ikhtiyar hai kio baywajah bata toe sahi (Dr Raza)

Advertisements