Tajjub hai qudrat ki bayrehm tuqdeer per jisay naseeb ka naam denay wala khud Rehman aur Rahim kehlata hai (Dr Raza)

Advertisements