Bacha raha hai abhi bhi khuda tawater say

Qaza mein dair hai baqi yeh lug raha hai mujhay (Dr Raza)

Advertisements