Der hai na khoaf humay ub kisi zamanay ka

Ub kaha khoaf khudao say ulhajjanay ka

Kaisi ho reet naey dorr aur zamanay ki

Hum ko aadat hai khudaon say ulhaj jaanay ki (Dr Raza)

Advertisements