Ajeeb baat yeh hai k hum ibtida goya irtiqa say hee jannat aur dosakh k khameer hai

Goya mera tukhleeq hee meray ajar ko lee-aey meri khaak say juree hai

Jaisa k meray Mola Ali Nay fermaya “jis ka jaisa zurf waisee uss ki khulqat “

Hum paydaishi torr per jannat aur dosakh say jurray hai joe aik din rahat ya hararat kay muskan mein sonp deeaey jain gay

Falsafa-e-tukhleeq mein mukhlooq ka khameer upnay ajza aur jisd ko leeaey behtareen karigeri say jurra hona shert hua kerta hai yoon iktitaam tak mukhlooq ka behtareen roop derasl  bananay walay ka huner hua kerta hai

Yeh alug baat hai kay akser  tukhleeqi  merahil mein kisi ajza ka badal jana ya namunasib khameer ka ajaana  mukhlooq ko usshee jusv say jorr dea kerta hai  yoon  kaharabi banay walay ki kumzoari nahee bulkay us k khameer ki khuslat hua kerti hai goya wohee baaat k “Jis ka jaisa zerf waisee uss ki khulqat goya barish ka qutra seep aur saanp dono k mooe mein hua kerta hai magar aik ussay moti banadety hai aur doosra ussay zehr (Imam Ali )

Bus yahee khameer aur who khulasa joe zair-e-aser khaak ho upnee khulqat ko khaak k  aser mein rukha kerta hai

Khuda k shukr kay meri khaak Karabala ki uss zameen say bani jis mein shaeedo kay lahoo shamil hain

Yahee wajah hai joe aaj mera dil meray wajood mein karbala k 72 dherkano kay zair aser dharka kerta hai (DR raza)