Bayshaoor muaashray mein agahi who jurm ha jis ki saza qaid-e-tunhai aur aur jurm shaoor ka hona hai

Derasl shaoor who qaid hai jis mein wajood zahirun her shey say azad hua kerta hai magar shaoor ka qaidee hua kerta hai (Dr Raza)

Advertisements