Ajab hai baat k jhukta hai her namaz udher
Samajh paya na muslim qibla-aey salaat magar (Dr Raza)

Advertisements