Parliment woh wahid muqadas  jaga jahan najis aur naapak loag ibadat kay nam per shaitani  khuwahishat ki tukmel kia kertay hain (Dr Raza)

Advertisements