Suna hai ub Parliament ki taruf moo ker kay ibadat bhee ki jasuktee hai  Kio kay Parliament Muqadas hua kerty hai aur her muqadas cheez laiq-e-ibadat hai (Dr raza)

Advertisements