Hai ism-e-tasalsul meri hayat musalsal

Zara see dair ko tehra nahee bana jub say (Dr Raza)