Sabr tawakkal ki who manzil hai jahan qayam halat-e-safar mein azmaisho say bherpoor imtihaan hua kerta hai aur azmaish sabr ki soorat sajda Yani safar namaz ki kayfiat mein dhula rakoo ki manind sir-e-tasleem khum kerna

Bayher soorat tawakkal itaaut–e-perwerdegar ka who wahid taqaza hai jis ka elaaj sabr aur namaz ki soorat hee haal-e-ibdat kehlata hai (Dr Raza)

Advertisements