Kuch na kuch hai joe bayqarari hai
Dekhtay ub yeh kis ki bari hai
Roaz mertay hai shan-o-shaukat say
Phir bhe kio ker yeh aah-o-zari hai (Dr Raza)

Advertisements