Bata rahey hai undheray k roshni kum hai

Zara sa shoar mucha phir awaz mudham hai

Ajab shehr hai kay khamoshi hain tamasha-ee
Zara see dair tehr na yahan pey ruswa-ee(Dr raza)

Advertisements