Tu sun raha hai na Amir ……..sun raha hai na tu !……kubhi toe shio k mujmay mein phunsay ga …phir poochay gay tujh say kay Rasool(SAWAW) ki kitnee baitia hain (Dr raza)

Advertisements