Namazz zikr –e-Ellahi nahee bulkay Shukr-e-Ellahi hai

 

Namaz fikr-e-Ellahi nahee bulkay abd ki rehnumai hai

 

Zikr krta hoo karbala ka jub

Mujh ko perwerdegar yaad ata(Dr Raza)

 

 Derasl Zikr muhabbat ka taqaza  hai  aur shukr ata say jurra amal

 

Zikr zarooraton say bayniaaz aur bayperwah kayfiat hua kerta hai aur shukr mussaraton kay izhaar  say jurra khayal

 

Zikr raaz hai aur shukr niaz

 

Zikr itaut hai aur shukr ibadat

 

Zikr kayfiat hai aur shukr haysiat

 

Zikr eman hai aur shukr guzray ahsaan ka saman

 

Zikr Quran hai Aur shukr Quran per eman

 

Zikr Ahl-e-bait say jurra aur shukr un ki itaut say

 

Zikr adam hai aur shukr adam ko sajda

 

 Zikr ibadat hai aur ibadat itaaut yoon itaaut Adam ko sajda aur shukr itaaut per qayam

 

Zikr fikr ki alamat hai aur shukr itaaut ki zamanat

 

Zikr Zarorat hai aur ibadat  us ka izhaar  yoon izhaar fikr ki soorat kayfiat aur kayfiat kaheen zaroorat leeaey zikr ya phir kaheen bundagi leeaey shukr aisay kay milay tub bhee shukr aur na milay us waqt bhee shukr  yoon her lumhay aur her haal mein shukr ki soorat zikr-e-Perwerdegar  joe bilshuba Zikr-e-Ahl-e-bait say juree sana . (Dr Raza)