Ajab sa piar teri shaa-iri mein muj ko dilhta hai
Joe dikhta hai wohee toe chand ki soorat chamakta hai

Advertisements